Đoạn code tăng tỷ lệ chuyển đổi cho LandingPage (cập nhật liên tục )

0 Shares

1. Hiển thị Support hỗ trợ qua Messenger, Zalo,…tùy biến dưới chân trang trong giao diện moblie

Copy đoạn code sau và dán vào footer của website ( Landingpage ) nên để trước thẻ đóng </body>

&amp;lt;/script&amp;gt;
&amp;lt;style&amp;gt;
.devvn_toolbar{
display: none;
}
@media (max-width: 560px) {
body.has_devvn_toolbar {
padding-bottom: 50px;
}

.devvn_toolbar {
background: #f4f4f4;
display: inline-block;
width: 100%;
padding: 1.8vw;
bottom: 0;
left: 0;
position: fixed;
z-index: 99999999;
height: auto;
border-top: 1px solid #cbcbcb;
}

.devvn_toolbar ul {
list-style: none;
padding: 0;
margin: 0;
display: table;
border-collapse: collapse;
table-layout: fixed;
width: 100%;
}
.devvn_toolbar ul li {
text-align: center;
display: table-cell;
vertical-align: top;
}
.devvn_toolbar ul li a {
display: inline-block;
width: 100%;
outline: none;
text-decoration: none;
}
.devvn_toolbar ul li a span {
font-family: 'Roboto', sans-serif;
font-weight: 400;
color: #333333;
font-size: 3.5vw;
}
.devvn_toolbar ul li a img {
height: 6vw;
width: auto;
}
}
&amp;lt;/style&amp;gt;
&amp;lt;div class="devvn_toolbar"&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt;
&amp;lt;li&amp;gt;
&amp;lt;a href="javascript:callme('tel:0947666181')" title="Gọi điện"&amp;gt;
&amp;lt;img width="41" height="41" src="https://bachhoahong.vn/wp-content/uploads/icon-t1.png" class="attachment-full size-full" alt="" /&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;
&amp;lt;span&amp;gt;Gọi điện&amp;lt;/span&amp;gt;
&amp;lt;/a&amp;gt;
&amp;lt;/li&amp;gt;
&amp;lt;li&amp;gt;
&amp;lt;a href="https://bachhoahong.vn/cua-hang/" title="Mua hàng"&amp;gt;
&amp;lt;img width="56" height="48" src="https://bachhoahong.vn/wp-content/uploads/icon-t2.png" class="attachment-full size-full" alt="" /&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;
&amp;lt;span&amp;gt;Mua hàng&amp;lt;/span&amp;gt;
&amp;lt;/a&amp;gt;
&amp;lt;/li&amp;gt;
&amp;lt;li&amp;gt;
&amp;lt;a href="javascript:callme('https://zalo.me/0947666181')" title="Chat zalo"&amp;gt;
&amp;lt;img width="105" height="41" src="https://bachhoahong.vn/wp-content/uploads/icon-t3.png" class="attachment-full size-full" alt="" /&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;
&amp;lt;span&amp;gt;Chat zalo&amp;lt;/span&amp;gt;
&amp;lt;/a&amp;gt;
&amp;lt;/li&amp;gt;
&amp;lt;li&amp;gt;
&amp;lt;a href="javascript:callme('http://m.me/967122660004754?ref=c7374715acfc6919d9e0bba605727ff022e87086d9bc803507')" title="Chat facebook"&amp;gt;
&amp;lt;img width="57" height="50" src="https://bachhoahong.vn/wp-content/uploads/icon-t4.png" class="attachment-full size-full" alt="" /&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;
&amp;lt;span&amp;gt;Chat facebook&amp;lt;/span&amp;gt;
&amp;lt;/a&amp;gt;
&amp;lt;/li&amp;gt;
&amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;
&amp;lt;script&amp;gt;function callme(url){window.location = url;}&amp;lt;/script&amp;gt;

0 Shares
HIỆP B
 

Xin chào mọi người ! Mình là Hiệp B, B trong Buzzmarketing chứ không phải Bê Đuê :) .Mình luôn cố gắng tìm ra các công cụ hỗ trợ cho công việc marketing nhanh nhất dễ dàng nhất. Là thành viên la liếm hầu hết mọi góc ngách trên Google :)

>
0 Shares
Share
+1
Pin
0 Shares
Share
+1
Pin