Hướng dẫn Google map API để nhúng vào website

1 Shares

Haiz, ngồi tạo cái Google Map API này. nhớ đợt trước làm cái web Bất động sản cho khách tạo khỏe re mà  lần này Google nó  thay mới cái giao diện mò mãi mới được , mất hết cả thời gian, tạo xong lại ăn quả mail thông báo là nó xóa luôn API mà không hiểu vì lỗi tại sao , Why ? Why ? . Cho nên cái bài viết này ra đời để mục đích ghi chú lại cho mình để bửa sau vào xem đỡ mất thời gian, đéo viết cho các bạn đọc nên không cần xoắn 

Đéo nói nhiều, mục đích vô tạo API Google Map thì đăng nhập sẳn Gmail rồi vô thẳng link không che sau

Tiếp tục vào tạo dự án mới

Tiếp theo click Create credentials > API key

Chọn HTTP referrers (web sites) tại ô điền website bạn điền :*./webcuaban.com/*

Xong bà nó rồi ! 

1 Shares
HIỆP B
 

Xin chào mọi người ! Mình là Hiệp B, B trong Buzzmarketing chứ không phải Bê Đuê :) .Mình luôn cố gắng tìm ra các công cụ hỗ trợ cho công việc marketing nhanh nhất dễ dàng nhất. Là thành viên la liếm hầu hết mọi góc ngách trên Google :)

>
1 Shares
Share1
+1
Pin
1 Shares
Share1
+1
Pin